Amersham, England

Plantering och tak över ingång.

Arkitekter Connell, Ward och Anderson 1930.